Členská schůze 2017

V pátek 19. května 2017 proběhla členská schůze družstva umělecké výroby Granát.

PROGRAM:

 1. Zahájení, volba mandátové, návrhové a volební komise, volby zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 2. Výroční zpráva představenstva družstva
 3. Roční účetní závěrka
 4. Rozdělení zisku
 5. Výroční zpráva kontrolní komise
 6. Výroční zpráva komise POČ
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Plán hospodářského rozvoje na rok 2017
 9. Zásady pro poskytování věrnostních odměn
 10. Rozpočet sociálního fondu
 11. Hlasování o poskytnutí výjimky
 12. Diskuse
 13. Schválení společnosti Auditex s.r.o. k provedení auditu, ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017
 14. Schválení souhrnného návrhu usnesení členské schůze
 15. Závěr