Výstava obrazů Pavla Dvořáka - Pražská zastaveníčka

Pavel Dvořák - Pražská zastaveníčka

Zveme Vás na prodejní výstavu obrazů Pavla Dvořáka - Pražská zastaveníčka, kterou můžete během června a července navštívit v našem Zákaznickém centru - galerii Granát.

Výtvarník Pavel Dvořák je zakládajícím členem Sdružení výtvarníků České republiky, www.art-gallery.cz, ve kterém je od roku 1995 členem výboru.

Ve své realistické tvorbě se zabývá malbou krajiny, městské krajiny, zátiší a kresbou a malbou aktu. Především mu učarovala tlumená barevnost zimy a předjaří jeho rodné
Českomoravské vysočiny a romantická zákoutí noční Prahy, ve které žije a pracuje.

V posledním období se stále častěji věnuje nefigurativní, abstraktní malbě, kterou signuje jako JECH.

Mnohokrát vystavoval samostatně a zúčastnil se více než stovky společných výstav v Praze, Berlíně a v mnoha dalších městech naší republiky.

Jeho díla jsou zastoupena i v soukromých sbírkách v Anglii, Austrálii, Holandsku, Izraeli, Japonsku, Kanadě, Německu, Norsku, Rusku, USA, ve Francii, Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, na Slovensku, Kubě, Taiwanu a jinde.