Výstava rytin do kamenů Evy Víškové - Glyptika II.

Eva Víšková - Glyptika II.

Letní výstavní sezónu zákaznického centra - Galerie Granát obohatí od srpna do října druhá výstava glyptiky, tentokrát autorky Evy Víškové (roz. Mrákotové).

Pardubická rodačka se v roce 1967 rozhodla rozvinout svůj talent studiem na turnovské Uměleckoprůmyslové škole, obor rytí a broušení drahokamů.

Ve druhém ročníku mu byly vyhrazeny pouze dvě vyučovací hodiny. Eva však zůstávala v dílně zabraná do práce i po vyučování a poznávala kouzlo starého uměleckého řemesla. Ve třetím ročníku překvapila znameními zvěrokruhu rytými v křišťálu. Profil hlavičky vyrytý v červenobílém achátu, a další její práce udivily bohatostí nápadů.

Po absolvování školy pracovala družstvu umělecké výroby Granát. Postupně ovládla všechny speciální techniky. Úspěšně oživila staré řemeslo a dala mu řeč současné doby.

Její díla jsou zastoupena například ve sbírkách muzeí v Turnově, v Týnu nad Vltavou, v Pardubicích i v Národním Muzeu v Praze a ve sbírkách soukromých sběratelů.
Účastní se řady samostatných i skupinových výstav a sympozií u nás i ve světě a v posledních letech své dovednosti předává i mladším generacím při vyučování glyptiky na turnovské SUPŠ.