Výstava - Odkaz Dalibora Matouše

Výstava kreseb Josefa Kůrky

Zveme Vás na výstavu grafik "Odkaz Dalibora Matouše", kterou můžete během října až prosince navštívit v našem Zákaznickém centru - galerii Granát.

Dalibor Matouš vystudoval v letech 1945 - 1950 malířství na UMPRUM v ateliérech Františka Tichého a Emilla Filly.

Po dokončení studia zůstal pevně odhodlán tvořit formou kubismu. Tento směr dále rozvíjel po celou dobu trvání své umělecké dráhy. I přes hluboký obdiv k pracím Picassa a Filly, se Dalibor Matouš vydal vlastní cestou. Snažil se být originální a díla světových mistrů kubismu pojímal jako motivující inspiraci.

V roce 1953 se stěhuje s rodinou do Turnova, kde vstupuje do umělecké skupiny TRASA.
Aktivním členem zůstává do roku 1963. Poté ze skupiny odchází z důvodu posunu členů TRASA k abstraktní, nefigurální formě uměleckého vyjádření. To bylo něčím, k čemu se Dalibor Matouš nechtěl připojit.

Souběžně s vlastní tvorbou vyučuje jako externista dějiny umění na SUPŠ Turnov a později výtvarnou výchovu na gymnáziu.
V sedmdesátých letech přichází období inspirace přírodou a krajinou Českého ráje a Krkonoš. V umělcově tvorbě dominují náměty skal, stromů, antických bájí a alegorií odrážejících mezilidské vztahy a společnost. Maluje, experimentuje s tvary a materiály, tvoří plastiky, objekty a grafiku. Jako člen turnovského OFASu se zabývá amatérským filmem a fotografií.

Komorní výstava grafiky v Galerii Granát představuje ukázku umělcovy tvorby období od 60. do 80. let 20. století. Reprezentativní výběr odráží postupný vývoj formy a posun zobrazovaných témat rodiny a zátiší po výjevy ze starořecké antické mytologie, fantaskní burlesky a personifikace.